Hướng dẫn sử dụng Veeam Backup (Tạo Job Backup)


Cách tạo một backup job

 

          Để sao lưu máy ảo, phải cấu hình backup job . Job backup xác định cách thức, địa điểm và thời điểm sao lưu dữ liệu VM. Một job có thể được sử dụng để xử lý một hoặc nhiều máy ảo. Job có thể được bắt đầu theo cách thủ công hoặc được lên lịch chạy tự động tại một thời điểm cụ thể.

Bước 1: Khởi tạo trình hướng dẫn

          Để khởi chạy trình tạo một job backup mới, có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên Home tab, clickBackup Job > Virtual machine

 

 • Trong mục Home, click phải vào Jobsvà chọn Backup > Virtual machine

 • Mở Inventory, chọn VM, nhấp vào Add to Backup job và chọn New jobhoặc Add to backup > tên job. Veeam Backup & Replication sẽ khởi động trình hướng dẫn New Backup Job và thêm các máy ảo vào job này.

Bước 2: Chỉ định tên và mô tả cho job backup

          Ở bước Name của trình hướng dẫn, chỉ định tên và mô tải cho công việc sao lưu

Bước 3: Chọn các VM cần Backup

          Tại bước Virtual Machines, chọn máy ảo muốn backup
Để thêm máy ảo vào job:

 1. Nhấp vào Add
 2. Chọn VM hoặc vùng chứa VM trong danh sách và nhấp vào Add

 

 

           Để nhanh chóng tìm thấy đối tượng cần thiết, hãy sử dụng trường tìm kiếm ở cuối cửa sổ Add Objects

 

          *NOTE: Sử dụng thanh công cụ ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ để chuyển đổi giữa các chế độ xem: Hosts and Clusters, VMs and Templates, Datastores and VMs, VMs and Tags. Tùy thuộc vào chế độ xem, một số đối tượng có thể không khả dụng.

 

 

Bước 4: Chỉ định nơi lưu trữ

          Tại bước Storage của trình hướng dẫn, chọn các thành phần cơ sở hạ tầng sao lưu cho công việc - backup proxy và kho lưu trữ sao lưu, và chỉ định cài đặt lưu trữ sao lưu.
Nhấp vào Choose bên cạnh trường Backup proxy để chọn backup proxy.

 

 

 • Automatic selection: Veeam Backup & Replication sẽ phát hiện các proxy dự phòng có quyền truy cập vào kho dữ liệu nguồn và tự động chỉ định một proxy sao lưu tối ưu để xử lý các máy ảo trong công việc.

  Use the selected backup proxy servers specified below: có thể chọn rõ ràng các proxy dự phòng mà công việc phải sử dụng. Nên chọn ít nhất hai proxy dự phòng để đảm bảo rằng công việc sao lưu sẽ bắt đầu nếu một trong các proxy bị lỗi hoặc mất kết nối với kho dữ liệu nguồn.

          Từ danh sách Backup repository, hãy chọn kho lưu trữ sao lưu nơi các tệp sao lưu đã tạo phải được lưu trữ. (Khi chọn một kho lưu trữ sao lưu, Veeam Backup & Replication sẽ tự động kiểm tra dung lượng trống còn trống trong kho lưu trữ sao lưu).

          Trong trường Retention Policy, hãy chỉ định cài đặt chính sách lưu giữ cho các điểm khôi phục:

• Nếu muốn giữ N điểm khôi phục cuối cùng, hãy chọn restore points từ danh sách thả xuống. Sau đó chỉ định số điểm khôi phục.
• Nếu muốn giữ lại tất cả các điểm khôi phục đã tạo trong N ngày qua, hãy chọn days từ danh sách thả xuống. Sau đó chỉ định số ngày.

Bước 5: Chỉ định cài đặt nâng cao

          Backup Setting:
Tại bước Storage của trình hướng dẫn, bấm Advanced.

 

          Trên tab Backup, chọn phương pháp sao lưu muốn sử dụng:

 • Để tạo chuỗi sao lưu gia tăng ngược, hãy chọn Reverse Incremental
  (HPE StoreOnce không hỗ trợ phương pháp reverse incremental backup.)

  • Để tạo chuỗi sao lưu gia tăng, hãy chọn Incremental và bật synthetic full backup hoặc active full backups

  • Để tạo chuỗi sao lưu gia tăng mãi mãi về sau, hãy chọn Incrementalvà không bậtsynthetic full backup hoặc active full backups

            Incremental: có thể chọn tạo định kỳ các bản sao synthetic full backup hoặc active full backups
            Để tạo bản sao lưu tổng hợp đầy đủ, hãy chọn hộp kiểm Create synthetic full backups periodically và nhấp vào Days và chọn những ngày cần thiết trong tuần.

 

 

Bước 6: Chỉ định thời gian biểu cho công việc

Chọn hộp kiểm Run the job automatically.

Xác định cài đặt lập lịch cho công việc:

 • Để thực hiện công việc vào thời gian cụ thể hàng ngày, vào các ngày trong tuần xác định hoặc với chu kỳ cụ thể, hãy chọn Daily at this time.
 • Để thực hiện công việc mỗi tháng một lần vào những ngày cụ thể, hãy chọn Monthly at this time.

 

 • Để thực hiện công việc lặp đi lặp lại trong một ngày với một khoảng thời gian cụ thể, hãy chọn Periodically every. Trong trường bên phải, hãy chọn đơn vị thời gian cần thiết: Giờ hoặc Phút. Nhấp vào Schedule và sử dụng bảng thời gian để xác định khoảng thời gian được phép thực hiện công việc.Trong trường Start time within an hour, hãy chỉ định thời gian chính xác khi công việc phải bắt đầu.

 

 • Để thực hiện chuỗi công việc, hãy sử dụng trường After this job. Trong thực tế phổ biến, các công việc bắt đầu nối tiếp nhau: khi công việc A kết thúc, công việc B bắt đầu, v.v.

          Khi tạo một chuỗi công việc, phải xác định thời gian biểu cho công việc đầu tiên trong chuỗi. Đối với các công việc còn lại trong chuỗi, hãy chọn tùy chọn After this job và chọn công việc trước đó từ danh sách.

 

Bước 7: Kết thúc quá trình tạo job

Ở bước Summary của trình hướng dẫn, hãy hoàn tất quy trình cấu hình lệnh sao lưu.

 • Xem lại chi tiết của công việc sao lưu
 • Chọn hộp kiểm Run the job when I click Finish nếu muốn bắt đầu công việc ngay sau khi kết thúc thao tác với trình hướng dẫn.

 

Click Finish để kết thúc

 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?