Hướng dẫn sử dụng Veeam Backup (Restore from Backup)


Restore from backup

 

Bước 1. Khởi chạy Full VM Restore Wizard, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Vào mục Home, chọn Restore > Microsoft Hyper-V (hoặc VMware vSphere) Restore from backup > Entire VM restore Entire VM restore.

 

 
 

  • Vào Home > Backups, mở rộng bản sao lưu cần thiết và thực hiện một trong các thao tác sau:       

          - Chọn VM muốn khôi phục và nhấp và Entire VM trên thanh công cụ.

          - Nhấp chuột phải vào VM muốn khôi phục và chọn Restore entire VM

 

Bước 2: Chọn VMs

          Tại Virtual Machines có thể chọn một hoặc nhiều máy ảo để khôi phục.

  • Chọn Add…
  • Chọn nơi duyệt các VMs: From infrastructure hoặc From backup

 

          Ví dụ: Chọn From backup… > test (job name) > test (backup) > Add

 

Bước 3: Chọn Restore Point (Điểm khôi phục)

           Nhấp vào Point…

 

          Chọn một restore point để khôi phục VM > OK

 

Bước 4: Chọn chế độ restore:

  • Restore to original location: khôi phục VM về điểm khôi phục đã chọn. Nếu tùy chọn này được chọn, ngay lập tức chuyển đến bước Reason.
  • Restore to a new location, or with different: khôi phục VM đến một vị trí khác hoặc với các cài đặt khác nhau (chẳng hạn như vị trí VM, network, định dạng đĩa ảo đã khôi phục, v.v.).

Ví dụ: Chọn Restore to original location > Next

 

Bước 5: Secure Restore: Có thể để nguyên mặc định hoặc bật tính năng này để quét máy


Bước 6: Reason: nhập lý do restore > Next > OK

 

          Cuối cùng, nhấp Finish để bắt đầu khôi phục

 

 

          Additional: Restore VM sang 1 Server khác (trường hợp Server ban đầu bị lỗi). Ta làm tương tự như trên nhưng đến bước Restore Mode thì chọn Restore to a new location, or with different settings.

 

          Tại bước Host: nhấp vào Host… để chọn vị trí muốn restore

 


 

 

 

 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?