Hướng dẫn sử dụng Veeam Backup (Installing Veeam Backup & Replication Console)


Installing Veeam Backup & Replication Console

Bước 1. Bắt đầu hướng dẫn cài đặt:

 • Tải Veeam Backup & Replication phiên bản mới nhất từ veeam.com/downloads.html
 • Chạy tệp Setup.exe
 • Nhấp vào Veeam Backup & Replication Console trên menu

 

Bước 2. Đọc và chấp nhận Thỏa thuận cấp phép:

 • Đọc thỏa thuận cấp phép
 • Tick vào 2 ô I accept the terms of the Veeam license agreement I accept the terms of the 3rd party components license agreement
 • Nhấp vào Next

 

Bước 3. Cài đặt phần mềm còn thiếu:

          Trình hướng dẫn cài đặt sẽ kiểm tra xem tất cả phần mềm tiên quyết đã được cài đặt trên máy chưa. Nếu thiếu các thành phần phần mềm bắt buộc, trình hướng dẫn cài đặt sẽ đề nghị cài đặt chúng.

          Có thể cài đặt các thành phần bị thiếu một cách tự động hoặc thủ công:
          - Để tự động cài đặt các thành phần bị thiếu, hãy nhấp vào Install

          - Để cài đặt các thành phần bị thiếu theo cách thủ công:

 • Nhấp vào Cancel và thoát khỏi trình cài đặt.
 • Cài đặt và kích hoạt các thành phần cần thiết theo cách thủ công trên máy.
 • Khởi động lại trình hướng dẫn thiết lập, chuyển đến bước System Configuration Check và nhấp vào Re-run để lặp lại xác minh.

 

 

 Bước 4. Chỉ định Installation Settings

 • Mặc định:

                    installation folder - C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication

 • Tick vào ô Let me specify different settings nếu muốn chỉ định Installation Settings tuỳ chỉnh
 • Nhấp vào Next

 

Bước 5. Chỉ định đường dẫn cài đặt:

          Thư mục mặc định:

                     C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication\

          Nhấp vào Next

 

 

Bước 6: Cài đặt và hoàn tất

 • Nhấp vào Install để bắt đầu cài đặt.
 • Chờ quá trình cài đặt hoàn tất và nhấp vàoBạn có thấy bài viết này hữu ích không?